(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Prawo rodzinne

Obszary działalności
Wyślij wiadomość
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne należą do jednych z najczęściej rozpatrywanych przez sądy i zdecydowanie stanowią przeważającą część tych, którymi zajmuję się w ramach swojej praktyki zawodowej. Prawo rodzinne to  bardzo delikatna materia i wymaga indywidualnego podejścia do klienta, którego często życie leży na szali. Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuje się również i w tym zakresie prawa, oferując  szeroki zakres pomocy Klientom, którzy stoją przed ważnymi decyzjami życiowymi. Mogą oni liczyć z mojej strony na reprezentację w sprawach o:

 • rozwód: m.in. przygotowanie pozwu, pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego, udział w mediacjach i negocjacjach małżonków;
 • separację;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa;
 • uznanie skuteczności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

Ponadto podejmuję się zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych w sprawach o alimenty oraz dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny. Pomoc prawną oferuję także w przypadku podwyższenia, obniżenia, bądź też uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Moja kancelaria adwokacka reprezentuje także interesy Klientów w sprawach sądowych dotyczących:

 • kontaktów z dziećmi;
 • władzy rodzicielskiej: jej przyznania, pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia;
 • rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka;
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa;
 • ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • ustalenia miejsca pobytu dzieci;
 • ubezwłasnowolnienia, opieki i kurateli oraz adopcji;
 • podziału majątku wspólnego małżonków i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,

Ponadto w zakresie prawa rodzinnego oferuję przygotowywanie opinii prawnych, projektów umów oraz udzielanie porad prawnych w zakresie spraw majątkowych małżonków. Dotyczy to także doradztwa w sprawach majątkowych małżeńskich w trakcie trwanie małżeństwa oraz po jego rozwiązaniu. Ponadto, zajmuję się przygotowywaniem projektów porozumień wychowawczych.

Rozwód, separacja czy walka o prawa rodzicielskie oraz inne sprawy, jakie mieszczą się w zakresie prawa rodzinnego, są trudnymi doświadczeniami. Staram się wspierać Klientów w przejściu tego trudnego okresu nie tylko na drodze prawnej. Analizuję sytuację bez emocji, dzięki czemu mogę maksymalnie chronić Klienta i zadbać o to, aby nie dopuścić do błędów. Moim celem jest efektywne działanie w interesie reprezentowanej strony, z najwyższą dbałością przede wszystkim o dobro dziecka.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

Kontakt telefonicnzy : (+48) 531 819 788

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00