(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Dozór elektroniczny Chorzów

Obszary działalności
Wyślij wiadomość
Dozór elektroniczny Chorzów

Dozór elektroniczny Chorzów

Co to jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny pozwala odbywać karę pozbawienia wolności we własnym mieszkaniu, istotnym jest, że osoba wnioskująca o taki sposób odbywania kary, musi być skazana na karę pozbawienia wolności do 1.5 roku. Wniosek składa się do Sądu Penitencjarnego – czyli wydziału Penitencjarnego właściwego Sądu Okręgowego.

Na czym polega dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny kojarzony jest z domowym więzieniem, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Oznacza, że skazany może odbywać karę albo w domu albo w innym miejscu, które wskaże sąd – co za tym idzie, osoba skazana może w tym czasie prowadzić z reguły normalne życie rodzinne i zawodowe.

Zgoda na dozór elektroniczny

Ważnym jest, że – by móc odbyć karę w Systemie Dozoru Elektronicznego zgodę na to, musi wyrazić na piśmie każda osoba dorosła zamieszkująca w miejscu odbywania kary pozbawienia wolności.

Jak uzyskać dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny, który musi zostać złożony przez skazanego bądź jego obrońcę, do wniosku skazany jest obowiązany dołączyć po pierwsze – harmonogram wykonywania dozoru elektronicznego czyli nic innego dla “plan dnia”, który przedstawiać będzie poszczególne okresy i godziny wraz z czynnościami, które wykonywać będzie skazany.

Dozór elektroniczny godziny

Co do zasady – jedynie w wyjątkowych sytuacjach Sąd zgadza się, na “wyjścia” skazanego z domu w wymiarze 12 godzin w ciągu dnia, co więcej – tak samo wygląda sytuacja z porami nocnymi.

Do jakiego sądu wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć do Sądu Okręgowego – Wydział Penitencjarny właściwy ze względu na miejsce pobytu skazanego.

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny wzór?

Wniosek o dozór elektroniczny musi być bardzo precyzyjny, musi wykazywać okoliczności, dzięki którym Sąd udziela zaufania wobec skazanego i zgadza się na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty oraz oświadczenie, czy regularnie uiszczane są opłaty za energię elektryczną.

Ile czasu czeka się na dozór elektroniczny?

Bardzo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie „dozór elektroniczny jak długo się czeka” , ponieważ każdy Sąd ma inny okres oczekiwania na posiedzenia, w Katowicach w chwili obecnej okres oczekiwania to około 3-4 miesięcy, w tym czasie Sąd musi uzyskać wywiad kuratora a także informację, czy istnieją warunki techniczne do instalacji urządzenia dozorującego.

Warto wiedzieć, że:

 • Dozór elektroniczny nie może się ubiegać osoba z zarzutami recydywy;
 • Dozór elektroniczny dotyczy jednej kary jednostkowej do 1.5 roku pozbawienia wolności, nie można zatem łączyć różnych wyroków i ich sumować, chyba że zrobił to Sąd w wyroku łącznym;
 • Jeżeli otrzymałeś „bilet” do więzienia – na czas trwania postępowania o dozór elektroniczny należy złożyć oddzielny – wniosek o dozór elektroniczny wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary – jest om wolny od opłat, ale to, czy Sąd wstrzyma karę, to wyłącznie decyzja uznaniowa Sądu;
 • Dozór elektroniczny za granicą – Karę w dozorze elektronicznym można odbywać tylko na terenie Polski;
 • Ile kosztuje wniosek o dozór elektroniczny – postępowanie o dozór elektroniczny przed Sądem jest wolne od opłat;
 • dozór elektroniczny – zgoda właściciela mieszkania: Jeśli wynajmujesz mieszkanie – nie jest potrzebna zgoda właściciela nieruchomości;
 • Do wniosku o dozór dołączyć wypada wszystkie dokumenty, które świadczą na Twoją korzyść – np. opinia pracodawcy, oświadczenia osób najbliższych;
 • Sąd wyznaczy rozprawę na której należy się stawić ale Twoja obecność nie jest obowiązkowa;
 • Jeśli starasz się o dozór elektroniczny zza krat więzienia – uważaj, bo każdy transport osadzonego do innej jednostki zmienia właściwość sądu a co a tym idzie, na rozpoznanie wniosku będziesz czekał dłużej;
 • Dozór elektroniczny skrócenie kary – Wcześniejsze zwolnienie z odbycia kary jest możliwe – co do zasady po odbyciu połowy kary na zasadach ogólnych;
 • Dozór elektroniczny przerwa w karze – możliwe jest też ubieganie się o przerwę w karze – na warunkach ogólnych.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

Kontakt telefonicnzy : (+48) 531 819 788

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00