(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Prawo karne Chorzów

Obszary działalności
Wyślij wiadomość
Prawo karne Chorzów

Prawo karne Chorzów

Prawo karne zajmuje w mojej Kancelarii w Chorzowie wyjątkowe i szczególne miejsce.

Kancelaria prawa karnego zlokalizowana w Chorzowie, świadczy usługi polegające na obronie klienta na każdym etapie postępowania karnego (także w sprawach o wykroczenia), począwszy od postępowania przygotowawczego, aż do postępowania wykonawczego. Świadczone usługi obejmują także reprezentację osób pokrzywdzonych i innych uczestników postępowania – w tym oskarżycieli posiłkowych. W szczególności Kancelaria prawa karnego świadczy pomoc prawną dotyczącą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, wolności seksualnej i obyczajności, mieniu, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu. Udzielam pomocy prawnej m. inn. w zakresie:

 • obrona w procesie karnym zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,  oskarżyciela prywatnego, oraz pełnomocnika pokrzywdzonego;
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego;
 • sprawy z zakresu postępowania karnego wykonawczego tj. sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania reszty orzeczonej kary, dozór elektroniczny;
 • sprawy z zakresu wykroczeń.

Z zamiłowania zajmuję się także sprawami karnymi z zakresu:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • przestępstw przeciwko mieniu;
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych;
 • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu;
 • przestępstw przeciwko ochronie informacji;
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • a także z zakresu przestępstw wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

Kontakt telefonicnzy : (+48) 531 819 788

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00