(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Prawo cywilne Chorzów

Obszary działalności
Wyślij wiadomość
Prawo cywilne Chorzów

Prawo cywilne Chorzów

Świadczona przez moją Kancelarię adwokacką w Chorzowie obsługa prawna obejmuje szeroki zakres doradztwa w wielu dziedzinach prawa. Pomoc dobrego Adwokata, który zadba o odpowiednie zabezpieczenie interesów klienta, przydać się może w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami. Obsługa prawna osób fizycznych realizowana jest w sposób rzetelny i profesjonalny. W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, oferuję usługi m.in. w następującym zakresie:

  • prawo zobowiązań: dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów oraz innych dokumentów, reprezentacja w negocjacjach z kontrahentami, udzielanie porad prawnych, udział w mediacjach;
  • prawo spadkowe: reprezentacja w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek oraz dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe, przygotowywanie projektów umów dotyczących kwestii związanych z dziedziczeniem;
  • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych;
  • pomoc prawna dotycząca obrotu nieruchomościami, analizy stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie projektów umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych oraz uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów polskich za granicą;
  • własność i inne prawa rzeczowe: reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie ochrony własności i posiadania, współwłasności, podziału majątku wspólnego, zasiedzenia, służebności i innych;
  • prawo lokalowe: bieżąca obsługa prawna zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących uchwał wspólnot mieszkaniowych (uchylenia, stwierdzenia nieistnienia), reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz doradztwo w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustanawiania odrębnej własności lokali, dochodzenie zapłaty zaległego czynszu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, sprawy o eksmisję;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o ochronę dóbr osobistych;
  • upadłość konsumencka.

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

Kontakt telefonicnzy : (+48) 531 819 788

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00