(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka

Obaszary działalności
Wyślij wiadomość

Ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka

Zazwyczaj miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest miejscem zamieszkania rodziców lub jednego z nich. Bardzo często zdarza się, że rodzice małoletniego dziecka rozstają się i nie mieszkają wspólnie – wówczas koniecznym jest ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka przez sąd. Ustalenie i określenie miejsca pobytu małoletniego dziecka zależy od wielu czynników – w szczególności od kompetencji i predyspozycji wychowawczych rodziców oraz rozsądnego życzenia dziecka.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka może nastąpić na drodze sądowej oraz na drodze pozasądowej na skutek mediacji i ugody zawartej przed mediatorem sądowym – wyłącznie w przypadku zgodnej woli rodziców. Miejsce pobytu dziecka może się zmieniać w trakcie jego rozwoju, ustalenia rodziców czy decyzja Sądu zawsze może ulec zmianie.

Na czas trwania postępowania lub postępowania rozwodowego rodziców dziecka, można wystąpić o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka – Sąd co do zasady czyni to gdy dobro dziecka jest zagrożone bądź też istnieje nagła sytuacja i przypadek niecierpiący zwłoki.

Aby dokonać sądownego ustalenia miejsca zamieszkania należy sporządzić wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka a w jego uzasadnieniu opisać konkretne okoliczności sytuacji tak, by przekonać Sąd, że ustalenie miejsca pobytu dziecka jest konieczne i uzasadnione. Co ważne, często postępowania trwają na tyle długo, że uzasadnionym jest złożenie wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania – należy to zrobić już w samym wniosku inicjującym postępowanie.

Wniosek jest płatny – opłata sądowa od wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka wnosi 100,00 złotych.

Samo rozstrzygnięcie daje rodzicowi pewność, że małoletnie dziecko ma ustalone jedno miejsce zamieszkania – u jednego z rodziców – jednak fakt ten, w żaden sposób nie kształtuje władzy rodzicielskiej, zakresu kontaktów czy też wysokości alimentów.  Sytuacja i pozycja ojca i matki jest taka sama, każdy z nich ma prawo do wszczęcia postępowania o ustalenie miejsca pobytu dziecka – miejsce zamieszkania dziecka zależy od jego aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, należy pamiętać także o rozsądnych życzeniach dziecka.

Długość trwania sprawy i procedura postępowania zawsze zależy od okoliczności, zaawansowania postępowania dowodowego, ilości przesłuchiwanych świadków czy konieczności opiniowana dziecka i jego rodziców przez biegłych psychologów.

Orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie sądowego ustalenia miejsca pobytu dziecka jest bardzo bogate.

Należy zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1998 r. I CKN 1122/98,  w którym wskazano, że sąd opiekuńczy, kierując się dobrem małoletniego, bierze pod rozwagę również powszechnie znane zasady psychologii rozwojowej i pedagogiki, z których wynika że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców. W pierwszym okresie życia dziecka ważniejsze są kontakty z matką, a w latach późniejszych, szczególnie, gdy jest to chłopiec – niezbędne są również kontakty z ojcem.

W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem.

Odrzucenie spadku za małoletnie dziecko – co robić by dziecko nie odziedziczyło długów?

W przypadku gdy małoletnie dziecko staje się spadkobiercą nie zawsze oznacza to, że w skład spadku wchodzi majątek, którego odziedziczenie […]

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć Kopiowanie i wklejanie treści to nie jedyny sposób na plagiat. […]

Kredyt a spadek i odpowiedzialność spadkobierców.

Często zdarza się, że przed upływem terminu spłaty kredytu, kredytobiorca umiera – takie zobowiązanie finansowe nie ulega wygaszeniu. Bank jako […]

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00