(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Prawo spadkowe – co to prawo spadkowe, jak odrzucić spadek? Adwokat Chorzów

Obaszary działalności
Wyślij wiadomość

Prawo spadkowe – co to prawo spadkowe, jak odrzucić spadek? Adwokat Chorzów

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która zajmuje się przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela.

Jak działa prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku – to rodzaj postępowania, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po zmarłej osobie – czyli kto jest spadkobiercą po określonym spadkodawcy. Postępowanie w  prawie spadkowym określa kto dziedziczy części lub całości spadku. Co ważne, stwierdzenia nabycia spadku można domagać się przed Sądem lub udać się do notariusza celem poświadczenia dziedziczenia. Istotnym jest fakt, że dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku potencjalny spadkobierca może uzyskać informacje przykładowo z banku odnośnie stanu konta, stanu ewentualnych kredytów jakie zostały po zmarłym.

Odrzucenie spadku – jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych – na to by spadek odrzucić spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili, kiedy się dowiedział o tym, że jest spadkobiercą. Spadkobierca, który odrzuca spadek, jest wyłączony z dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Prawo spadkowe a odpowiedzialność za długi

Odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca nie otrzymuje majątku zostawionego przez zmarłego, ale też nie odpowiada za długi związane ze spadkiem. Jeżeli spadkobierca ustawowy (np. żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo) odrzuca spadek, to do spadku zostaje powołany następny w kolejności spadkobierca ustawowy, zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej będzie to data śmierci spadkodawcy lub data otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczyli w pierwszej kolejności. Często zdarza się, że spadkobierca nie dochował terminu 6 miesięcy – wówczas można uchylić się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie. Przepis art. 1019 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z tą zmianą, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem.

W myśl § 2 powyższego przepisu spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. W przypadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku błąd co do treści takiego oświadczenia może dotyczyć m.in. osoby spadkodawcy, tytułu powołania, przedmiotu spadku.

Tagi wpisu: , , , , , , , ,

Odrzucenie spadku za małoletnie dziecko – co robić by dziecko nie odziedziczyło długów?

W przypadku gdy małoletnie dziecko staje się spadkobiercą nie zawsze oznacza to, że w skład spadku wchodzi majątek, którego odziedziczenie […]

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć Kopiowanie i wklejanie treści to nie jedyny sposób na plagiat. […]

Kredyt a spadek i odpowiedzialność spadkobierców.

Często zdarza się, że przed upływem terminu spłaty kredytu, kredytobiorca umiera – takie zobowiązanie finansowe nie ulega wygaszeniu. Bank jako […]

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00