(+48) 531 819 788
·
kancelaria@adwokatmocha.pl
·
ul. Armii Krajowej 9A/202 41-506 Chorzów
Kontakt z kancelarią

Kredyt a spadek i odpowiedzialność spadkobierców.

Obaszary działalności
Wyślij wiadomość

Kredyt a spadek i odpowiedzialność spadkobierców.

Często zdarza się, że przed upływem terminu spłaty kredytu, kredytobiorca umiera – takie zobowiązanie finansowe nie ulega wygaszeniu. Bank jako kredytodawca ma prawo żądać spłaty zaległych rat od spadkobierców zmarłego. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego – prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą w chwili jego śmierci na spadkobierców, czyli na osoby wskazane do dziedziczenia w testamencie (o ile taki powstał) lub na najbliższą rodzinę, co wynika z przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego. Zasada ta dotyczy nie tylko aktywów (tego co ze spadku na plus), ale także zobowiązań finansowych spadkodawcy (tego co w spadku na minus). Jeśli spadkodawca w chwili śmierci posiadał niespłacony kredyt, to kredyt ten także staje się częścią masy spadkowej czyli podlega dziedziczeniu. Z tego wynika, że należności z tytułu kredytu czy pożyczki – nie zostają anulowane a wchodząc w skład masy spadkowej – podlegają dziedziczeniu.

W przypadku odziedziczenia spadku w skład którego wchodzi kredyt – spadkobierca ma możliwość:

– odrzucić spadek;

– przyjąć spadek wprost;

– przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku to całkowite zrzeczenie się spadku – warto rozważyć odrzucenie spadku w sytuacji gdy wartość kredytu jest na tyle wysoka, że przekracza całość aktywów spadku. Możliwość odrzucenia spadku jest ograniczona czasowo – spadkobierca musi podjąć decyzję o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym, że stał się osobą uprawnioną do dziedziczenia. Brak złożenia w tym czasie oświadczenia oznaczać będzie automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co ważne – odrzucenie spadku w takim przypadku nie powoduje umorzenia kredytu. Zobowiązanie to przejdzie na zstępnych (dzieci, wnuki), którzy również muszą zadecydować, czy chcą je spłacać, czy wolą się spadku zrzec.

Alternatywnym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W sytuacji, gdy zmarły pozostawił po sobie niespłacony kredyt czy pożyczkę – spadkobiercy mogą zgodzić się na jego spłatę.

Ostatnią możliwością jest przyjęcie spadku wprost czyli w całości – w przypadku niespłaconego kredytu oznacza to, że spadkobierca zobowiązuje się uregulować wszystkie pozostałe raty.

Wszystkie opisane sytuacje dotyczą tych, gdzie kredyt czy pożyczka nie została ubezpieczona na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Jeśli kredyt został ubezpieczony – wówczas obowiązek spłaty pozostałej wysokości kredytu spada na ubezpieczyciela. Wszystko zależy od tego w jaki sposób została skonstruowana umowa bądź też jaki rodzaj umowy kredytowej zawarł kredytobiorca.

Bez względu na to, jaką decyzję podejmie spadkobierca o tym, w jakiej formie pojawi się dziedziczenie – należy poinformować bank o śmierci kredytobiorcy jak również przedłożyć Bankowi odpis aktu zgonu. Pamiętać należy, że Bank nie zawsze będzie chciał udzielić informacji o saldzie zadłużenia – ma prawo tego nie robić do czasu, wylegitymowania się orzeczeniem stwierdzającym nabycie spadku.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu.

Odrzucenie spadku za małoletnie dziecko – co robić by dziecko nie odziedziczyło długów?

W przypadku gdy małoletnie dziecko staje się spadkobiercą nie zawsze oznacza to, że w skład spadku wchodzi majątek, którego odziedziczenie […]

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć

Kompletny przewodnik po karze za plagiat i co musisz wiedzieć Kopiowanie i wklejanie treści to nie jedyny sposób na plagiat. […]

Kredyt a spadek i odpowiedzialność spadkobierców.

Często zdarza się, że przed upływem terminu spłaty kredytu, kredytobiorca umiera – takie zobowiązanie finansowe nie ulega wygaszeniu. Bank jako […]

Zapraszam do kontaktu z moją kancelaria prawną

kancelaria@adwokatmocha.pl
· Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00